Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

  poniedziałek, 28 sierpnia 2017
  Data sporządzenia: poniedziałek, 28 sierpnia 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP, System podatkowy
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Projekt z dnia 25 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych zakłada wprowadzenie narzędzi pozwalających w ocenie projektodawcy na ograniczenie wyłudzeń podatku VAT. czytaj więcej
 • Ograniczenie tajemnicy skarbowej - nowelizacja OP

  środa, 24 maja 2017
  Data sporządzenia: środa, 24 maja 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Sejm

  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (w wersji skierowanej do prac parlamentarnych) zakłada wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika niektórych informacji zawartych w deklaracji VAT.

  czytaj więcej
 • Wzór pełnomocnictwa ogólnego i sposób jego zgłaszania

  wtorek, 19 kwietnia 2016
  Data sporządzenia: wtorek, 19 kwietnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego oraz w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych.

  czytaj więcej
 • Nowy projekt Klauzuli Obejścia Prawa Podatkowego

  czwartek, 21 stycznia 2016
  Data sporządzenia: wtorek, 29 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Nowa wersja klauzuli obejścia prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia wykonawcze do Ordynacji podatkowej - kontrola, interpretacje, odsetki i inne

  poniedziałek, 16 listopada 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 16 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projekty rozprządzeń Ministra Finansów wydawane na podstawie upoważnień zawartych w Ordynacji podatkowej. Nowe rozporzadzenia są konsekwencją zmian wprowadzonych do ordynacji podatkowej w 2015 r., które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej
 • Konsultacje kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej

  wtorek, 24 marca 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 24 marca 2015
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: OPP
  Status: Etap przedlegislacyjny

  Konsultujemy projekt kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

  czytaj więcej