Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  środa, 17 lutego 2016
  Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja CIT/PIT/SDG

  środa, 27 stycznia 2016
  Data sporządzenia: środa, 27 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Projekt zakłada obniżenie do 15 tyś. zł (z obecnych 15 tyś. euro) limitu określonego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, po przekroczeniu którego, transakcje pomiędzy przedsiębiorcami winny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

  czytaj więcej
 • Wyższa kwota wolna od podatku

  środa, 9 grudnia 2015
  Data sporządzenia: środa, 9 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Konsultujemy prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od odób fizycznych!

  Projekt zawiera propozycję podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do 1 440 zł rocznie, co odpowiada podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Obecnie kwota ta wynosi 556,02 zł co odpowiada 3 091 zł dochodu rocznie.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja ustawy o CIT - projekt PIS

  piątek, 27 listopada 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 15 września 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Etap przedlegislacyjny
  Nowelizacja ustawy o CIT wg projektu partii Prawo i Sprawiedliwość wraz z opinią Rady Podatkowej. czytaj więcej
 • Poselska propozycja nowej kwoty wolnej od podatku

  czwartek, 23 lipca 2015
  Data sporządzenia: czwartek, 23 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica przedłożył w Sejmie projekt ustawy zwalniającej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów, które zdaniem autorów są szacowanymi minimalnymi kosztami utrzymania.

  czytaj więcej
 • Poselska propozycja ulgi remontowej (SLD)

  środa, 22 lipca 2015
  Data sporządzenia: środa, 22 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Posłowie Klubu Parlamentarnego SLD zgłosili w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponują wprowadzenie ulgi remontowej.

  czytaj więcej