Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Rozporządzenie w sprawie określenia proporcji przy odliczeniu VAT

  wtorek, 29 września 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 29 września 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 23 września 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzenia w sprawie terminu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności wykonywanych przez komorników sądowych

  wtorek, 25 sierpnia 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 lipca 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów fakultatywnego upoważnienia zawartego w art. 19a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.
   

  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzeń VAT

  piątek, 8 maja 2015
  Data sporządzenia: piątek, 8 maja 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów:

  1) z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług;
  2) z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym;
  3) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług

  środa, 11 lutego 2015
  Data sporządzenia: środa, 11 lutego 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia wprowadza rozwiązania prawne wynikające z zawartego przez Polskę Memorandum o Porozumieniu miedzą Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministrami Obrony innych państw, dotyczącym utworzenia administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz Porozumieniem wykonawczym między Rządem RP a Rządem USA do Umowy o statusie sił zbrojnych USA na terytorium RP dotyczącym procedur celnych.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotów podatku VAT

  piątek, 31 października 2014
  Data sporządzenia: piątek, 31 października 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

   Konsultacje rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

  1) wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, oraz
  2) w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie ws. określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

  piątek, 19 września 2014
  Data sporządzenia: piątek, 19 września 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt z dnia 5 września 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art.  98  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

  czytaj więcej