Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Rozporządzenie VAT ws. zwolnień

  poniedziałek, 5 grudnia 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 5 grudnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Minister Rozwoju i Finanów przedstawił projekt z dnia 24 listopada 2016 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja VAT - uszczelnienie

  poniedziałek, 26 września 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 26 września 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w projekcie zmiany mają służyć uszczelnieniu systemu podatku VAT - poprawić jego ściągalność oraz zapobiegać wyłudzeniom. Są to m.in.:

  czytaj więcej
 • Nowe wymagania dla kas fiskalnych

  środa, 24 sierpnia 2016
  Data sporządzenia: środa, 24 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. czytaj więcej
 • Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  wtorek, 19 stycznia 2016
  Data sporządzenia: wtorek, 19 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej
 • Nowa ustawa o VAT - projekt PIS

  piątek, 27 listopada 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 15 września 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Etap przedlegislacyjny
  Projekt ustawy o VAT zaprezentowany przez partię Prawo i Spawiedliwość wraz z oceną dokonaną przez Radę Podatkową. czytaj więcej
 • Wzory deklaracji VAT

  środa, 4 listopada 2015
  Data sporządzenia: środa, 4 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy rozporządzenia Ministra Finansów:

  1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz
  2) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

  czytaj więcej