Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Zmiany w zwolnieniach z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

  poniedziałek, 11 grudnia 2017
  Data sporządzenia: poniedziałek, 11 grudnia 2017
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję zmian w zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - projekt z dnia 27 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. czytaj więcej
 • Uproszczenie przepisów prawa podatkowego i gospodarczego

  wtorek, 31 października 2017
  Data sporządzenia: środa, 27 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, CIT/PIT, OPP, Podatki lokalne, Inne, System podatkowy
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym autorstwa Ministerstwa Rozwoju. czytaj więcej
 • PUBLICZNY REJESTR CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT - NOWELIZACJA USTAWY

  piątek, 29 września 2017
  Data sporządzenia: piątek, 29 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, CIT/PIT, OPP
  Status: Prace rządowe
  Projekt z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych. czytaj więcej
 • Nowe kasy fiskalne

  środa, 20 września 2017
  Data sporządzenia: środa, 20 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm

  Projekt z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

  Projekt zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wystawiania faktur oraz zmiany w systemie rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

  Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie do ewidencji obrotu kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

  Przesyłanie informacji o transakcjach rejestrowanych na kasach rejestrujących odbywać ma się w sposób ciągły i zautomatyzowany w określonych odstępach czasu za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

  czytaj więcej
 • Podzielona płatność w VAT - konsultacje

  poniedziałek, 15 maja 2017
  Data sporządzenia: poniedziałek, 15 maja 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm
  Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje wprowadzenie podzielonej płatności w podatku VAT (ang. split payment). czytaj więcej
 • Deklaracje VAT na 2017 r.

  środa, 14 grudnia 2016
  Data sporządzenia: środa, 14 grudnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Ministerster Rozwoju i Finansów przekazał do konsultacji społecznych projekty rozporzadzeń:

  1)      w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług;

  2)      w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług;

  3)      w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;

  4)      w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

  czytaj więcej