Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Zmiany w zwolnieniach z ewidencjonowania na kasach rejestrujących

  wtorek, 9 października 2018
  Data sporządzenia: wtorek, 9 października 2018
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 4 października 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. czytaj więcej
 • Dyrektywa Rady COM(2018) 298 - stosowanie odwrotnego obciążenia w VAT

  piątek, 8 czerwca 2018
  Data sporządzenia: piątek, 8 czerwca 2018
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: VAT
  Status: Komisja Europejska
  Konsultujemy projekt Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT – COM(2018) 298 final. czytaj więcej
 • VAT - implementacja dyrektywy voucherowej

  wtorek, 8 maja 2018
  Data sporządzenia: wtorek, 8 maja 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

  Projekt ma na celu implementację:

  1) dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi; oraz

  2) dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

  czytaj więcej
 • Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT

  czwartek, 26 kwietnia 2018
  Data sporządzenia: czwartek, 26 kwietnia 2018
  Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa oraz przedstawiciele strony społecznej zakończyli prace nad określeniem przesłanek dochowania przez przedsiębiorców należytej staranności w VAT – w pracach brali udział członkowie Rady Podatkowej. czytaj więcej
 • Zmiany w VAT - konsultacje

  czwartek, 1 marca 2018
  Data sporządzenia: czwartek, 1 marca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. czytaj więcej
 • Uproszczenia VAT

  środa, 14 lutego 2018
  Data sporządzenia: środa, 14 lutego 2018
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: VAT
  Status: Etap przedlegislacyjny

   

  Jak wynika z informacji przekazanych na  spotkaniu prezydium Rady Podatkowej z min. P. Gruzą  po okresie uszczelniania VAT nadchodzi czas na przegląd istniejących regulacji i ich poprawę.

  Celem projektu jest określenie praktycznych problemów z rozliczeniem podatku VAT jakie występują w firmach i przygotowanie materiału do przekazania MF.

   

  czytaj więcej