Projekty 2018

 • VAT - implementacja dyrektywy voucherowej

  wtorek, 8 maja 2018
  Data sporządzenia: wtorek, 8 maja 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

  Projekt ma na celu implementację:

  1) dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi; oraz

  2) dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

  czytaj więcej
 • Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT

  czwartek, 26 kwietnia 2018
  Data sporządzenia: czwartek, 26 kwietnia 2018
  Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa oraz przedstawiciele strony społecznej zakończyli prace nad określeniem przesłanek dochowania przez przedsiębiorców należytej staranności w VAT – w pracach brali udział członkowie Rady Podatkowej. czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa - grupowe wnioski o interpretacje

  czwartek, 12 kwietnia 2018
  Data sporządzenia: czwartek, 12 kwietnia 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów
  Konsultujemy projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. czytaj więcej
 • Zmiany w VAT - konsultacje

  czwartek, 1 marca 2018
  Data sporządzenia: czwartek, 1 marca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. czytaj więcej
 • Dłuższe terminy na złożenie dokumentacji cen transferowych

  piątek, 23 lutego 2018
  Data sporządzenia: piątek, 23 lutego 2018
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z dnia 20 lutego 2018 r. ws. przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. czytaj więcej
 • Ograniczenia zwolnień z cła i akcyzy w transporcie

  czwartek, 22 lutego 2018
  Data sporządzenia: czwartek, 22 lutego 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza, CŁO
  Status: Prace rządowe
  Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym. czytaj więcej