Projekty 2016

 • Zwonienie z CIT spółek nieruchomościowych

  poniedziałek, 17 października 2016
  Data sporządzenia: środa, 19 października 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt ustawy z dnia 12 października 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości.

  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku – a tym samym usunięcie słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych – dominacji inwestorów zagranicznych i braku zaangażowania inwestorów detalicznych.

   

  czytaj więcej
 • Nowelizacja VAT - uszczelnienie

  poniedziałek, 26 września 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 26 września 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w projekcie zmiany mają służyć uszczelnieniu systemu podatku VAT - poprawić jego ściągalność oraz zapobiegać wyłudzeniom. Są to m.in.:

  czytaj więcej
 • Nowe wymagania dla kas fiskalnych

  środa, 24 sierpnia 2016
  Data sporządzenia: środa, 24 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. czytaj więcej
 • Wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej

  piątek, 5 sierpnia 2016
  Data sporządzenia: piątek, 5 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Konsultujemy projekt wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie prosimy zgłaszać wątpliwości dotyczące trudności związanych z przygotowaniem się do rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej. czytaj więcej
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców - konsultacje

  piątek, 8 lipca 2016
  Data sporządzenia: piątek, 8 lipca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr UD91 w Wykazie RM), zawierający propozycje zmian o charakterze deregulacyjnym, m. in. w zakresie prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - założenia ustawy

  środa, 29 czerwca 2016
  Data sporządzenia: środa, 29 czerwca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji

  Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zdaniem resortu skala potencjalnych problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy uzasadnia podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, które ułatwiałyby w takiej sytuacji kontynuację działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  czytaj więcej