Jak zostać członkiem Rady Podatkowej?

JAK UZYSKAĆ CZŁONKOSTWO W RADZIE PODATKOWEJ KONFEDERACJI LEWIATAN?


DLA MENEDŻERÓW
DLA DORADCÓW


 

INFORMACJA MENEDŻERÓW

Jeżeli jesteś menedżerem odpowiedzialnym za sprawy podatkowe, prawne, księgowe lub legislacyjne sprawdź czy twój pracodawca należy do struktur Konfederacji Lewiatan.
Twój pracodawca może być członkiem bezpośrednim Konfederacji Lewiatan lub należeć do jednej z kilkudziesięciu organizacji branżowych lub regionalnych (związków pracodawców lub federacji).
Sprawdź listę organizacji należących do Konfederacji Lewiatan na: http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/o_lewiatanie/czlonkowie/zwiazki_branzowe

 

Jeżeli twój pracodawca należy do struktur Konfederacji Lewiatan:
 

 • Twój pracodawca ma prawo wyznaczyć dwóch swoich przedstawicieli do Rady Podatkowej.
 • Uprawnienie do wskazania członków Rady mają także organizacje branżowe lub regionalne należące do Konfederacji Lewiatan. Przedstawicielem organizacji członkowskiej może być osoba zatrudniona lub współpracująca z biurem takiej organizacji lub menedżer którejś z firm należących do tej organizacji.

Jeżeli twój pracodawca nie należy do struktur Konfederacji Lewiatan:

 • Twój pracodawca powinien zostać członkiem bezpośrednim Konfederacji Lewiatan lub wstąpić do jednego z kilkudziesięciu organizacji branżowych lub regionalnych należących do Konfederacji Lewiatan. Aby zostać członkiem struktur Konfederacji Lewiatan skontaktuj się z Departamentem Komunikacji i Rozwoju (Zespół ds. Rozwoju) Konfederacji Lewiatan. Zobacz informację na temat członkostwa w Konfederacji Lewiatan na: http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/o_lewiatanie/dolacz_do_nas
 • Możesz też napisać do Biura Rady Podatkowej wykorzystując narzędzia lub adresy dostępne na stronie www.radapodatkowa.pl.

 

INFORMACJA DLA DORADCÓW
 

DORADCY ZATRUDNIENI W KANCELARIACH I FIRMACH DORADCZYCH
DORADCY PROWADZĄCY WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNĄ LUB JAKO WSPÓLNICY SPÓŁEK


 

 

Informacja dla doradców zatrudnionych w kancelariach i firmach doradczych.

Jeżeli wykonujesz zawód radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta jako pracownik lub stały współpracownik kancelarii prawniczej, firmy konsultingowej lub podatkowej sprawdź czy twój pracodawca należy do struktur Konfederacji Lewiatan.
Twój pracodawca może być członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu lub należeć do jednej z kilkudziesięciu organizacji regionalnych.

 

Jeżeli twój pracodawca należy do struktur Konfederacji Lewiatan:

 • Twój pracodawca ma prawo wyznaczyć dwóch swoich przedstawicieli do Rady Podatkowej.
 • Jeżeli twój pracodawca świadczy usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, może on wyznaczyć dowolną ilość członków Rady. Jeżeli pracodawca skorzysta z tego prawa i wyznaczy więcej niż dwóch przedstawicieli – wtedy wymagane jest od „ponadlimitowych” członków aktywne zaangażowanie w prace Rady Podatkowej.
 • Uprawnienie do wskazania członków Rady mają także organizacje branżowe lub regionalne należące do Konfederacji Lewiatan. Przedstawicielem organizacji członkowskiej może być doradca współpracujący z taką organizacją. Sprawdź listę organizacji należących do Konfederacji Lewiatan na: http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/o_lewiatanie/czlonkowie/bezposredni

Jeżeli twój pracodawca nie należy do struktur Konfederacji Lewiatan:

 • Twój pracodawca powinien zostać członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu lub wstąpić do organizacji regionalnej należącej do Konfederacji Lewiatan. Aby zostać członkiem struktur Konfederacji Lewiatan skontaktuj się z Departamentem Komunikacji i Rozwoju (Zespół ds. Rozwoju) Konfederacji Lewiatan. Zobacz informację na temat członkostwa w Konfederacji Lewiatan na: http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/o_lewiatanie/dolacz_do_nas
 • Możesz też napisać do Biura Rady Podatkowej wykorzystując narzędzia lub adresy dostępne na stronie www.radapodatkowa.pl.

Jeżeli twój pracodawca nie jest członkiem i nie zamierza wstąpić do struktur Konfederacji Lewiatan:

 • Sprawdź czy któryś z twoich klientów nie należy do struktur Konfederacji Lewiatan. Twój klient może cię również upoważnić do działania w Radzie Podatkowej.
 • Jeżeli masz ciekawy pomysł, który mógłby być zrealizowany w ramach prac Rady Podatkowej i jesteś w stanie przyjąć na siebie zobowiązanie dotyczące długoterminowej i stałej aktywności w pracach Rady to napisz do biura Rady Podatkowej. Jeżeli otrzymasz rekomendację od Przewodniczącego Rady możesz dostać upoważnienie do działania w Radzie Podatkowej, jako przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. Upoważnienie takie wydaje Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan.

 

Informacja dla doradców prowadzących własną działalność indywidualną lub jako wspólnicy spółek

Jeżeli wykonujesz zawód radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta we własnej kancelarii, firmie konsultingowej lub podatkowej i zatrudniasz pracowników możesz zostać członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu (należącego do Konfederacji Lewiatan) lub wstąpić do jednej z kilkudziesięciu organizacji regionalnych zrzeszonych w Konfederacji  (regionalnych związkach pracodawców).

Aby zostać członkiem struktur Konfederacji Lewiatan skontaktuj się z Departamentem Komunikacji i Rozwoju (Zespół ds. Rozwoju). Zobacz informację na temat członkostwa w Konfederacji na: http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/o_lewiatanie/dolacz_do_nas

Możesz też napisać do Biura Rady Podatkowej wykorzystując narzędzia lub adresy dostępne na stronie www.radapodatkowa.pl

Jeżeli przystąpisz do struktur Konfederacji Lewiatan:

 • Twoja kancelaria/firma prawo wyznaczyć dwóch swoich przedstawicieli do Rady Podatkowej.
 • Jako pracodawca świadczący usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, masz prawo wyznaczyć dowolną ilość członków Rady. Jeżeli skorzystasz z tego prawa i wyznaczysz więcej niż dwóch przedstawicieli – wtedy wymagane jest od „ponadlimitowych” członków aktywne zaangażowanie w prace Rady Podatkowej.

Jeżeli nie możesz wstąpić do struktur Konfederacji Lewiatan (bo np. twoja kancelaria nie jest pracodawcą):

 • Sprawdź czy któryś z twoich klientów nie należy do struktur Konfederacji Lewiatan. Twój klient może cię również upoważnić do działania w Radzie Podatkowej.
 • Uprawnienie do wskazania członków Rady mają także organizacje branżowe lub regionalne należące do Konfederacji Lewiatan. Jeżeli współpracujesz z taką organizacją możesz zostać jej przedstawicielem w Radzie Podatkowej. Sprawdź listę organizacji należących do Konfederacji Lewiatan na: http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/o_lewiatanie/czlonkowie/bezposredni.
 • Jeżeli masz ciekawy pomysł, który mógłby być zrealizowany w ramach prac Rady Podatkowej i jesteś w stanie przyjąć na siebie zobowiązanie dotyczące długoterminowej i stałej aktywności w pracach Rady to napisz do biura Rady Podatkowej. Jeżeli otrzymasz rekomendację od Przewodniczącego Rady możesz dostać upoważnienie do działania w Radzie Podatkowej, jako przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. Upoważnienie takie wydaje Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan.