Historia

 

Prezydium Rady Podatkowej w latach 2005-2014 (do 3.06.2014) - plik pdf


 

Powstanie Rady Podatkowej

Rada powstała na przełomie 2004/2005 r. Jej trzon ekspercki stanowiły osoby, które w latach 2003-2004, tj. w okresie w którym aktywność Konfederacji Lewiatan w obszarze legislacji podatkowej znacząco wzrosła, brały udział w projektach realizowanych przez Konfederację. Przy powstaniu Rada Podatkowa czerpała z dorobku tego okresu i doświadczeń związanych z m.in. z walką o wprowadzenie podatku liniowego dla przedsiębiorców, o obniżenie stawki CIT do 19%, czy z wprowadzeniem pierwszej korzystnej dla podatników nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Działalność w latach 2005-2011

Pierwszym ważnym projektem Rady było opracowanie projektu zmian do ustawy o podatku od towarów i usług, który stał się bazą dla uchwalonej dużej nowelizacji ustawy i w zasadzie jedynej, która w całości była korzystna dla podatników, wprowadzającej m.in. ulgę na złe długi, rozliczenia dla składów konsygnacyjnych, rozliczanie podatku importowego w deklaracji, uproszczenia dokumentacyjne w WDT, likwidację sankcji „30%”, czy wykreślenie zakazu obniżania podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
W kolejnych latach Rada stała się najbardziej wpływowym i najlepiej zorganizowanym forum ekspercko-menedżerskim w obszarze podatków inicjującym i wspierającym uchwalenie korzystnych dla podatników rozwiązań w polskim prawie podatkowym.
Dzięki działaniom Rady zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego takie instytucje jak: urzędowe interpretacje przepisów podatkowych, porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych, zawieszenie wstrzymanie wykonania decyzji I instancji, powiadomienia o planowanej kontroli, możliwość przeprowadzenia korekty deklaracji podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej, redefinicja kosztów uzyskania przychodów, uznanie wydatków na finansowanie świadczeń zdrowotnych jako kosztów uzyskania przychodów i wiele innych.
Rada wydała ponad 100 opinii prawnych i legislacyjnych. Jej eksperci brali udział w kilkuset posiedzeniach komisji sejmowych lub spotkań w Ministerstwie Finansów.

Rada też przeciwstawiała się skutecznie niektórym propozycjom rządowym m.in. projektowi zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2009 roku, której celem było nałożenie na pracodawców – płatników obligatoryjnego obowiązku dokonywania rozliczeń rocznych za podatników – pracowników, czy projektowi zmian do ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie ograniczenia prawa do zwrotu nienależnie pobranych podatków pośrednich poprzez zmianę definicji nadpłaty.

Prezydium Rady

W skład prezydium Rady wchodziło wielu wybitnych prawników i ekspertów. Przewodniczącym Grupy VAT byli m.in. Mirosław Barszcz, późniejszy podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Minister Budownictwa, a także Tomasz Michalik, późniejszy Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Twórcą i pierwszym przewodniczącym Rady był Rafał Iniewski, który tą funkcje pełnił przez 7 lat.

W II połowie 2011 r. przewodniczącym Rady został Jacek Bajson. Od września 2012 r. przewodniczącym Rady jest Andrzej Nikończyk. W 2014 r. Rafał Iniewski został ponownie zangażowany do zarządzania Radą obejmując funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Projekt "Świadomy Podatnik"

W 2010 r. bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach Rada postanowiła rozpocząć kampanię edukacyjno-promocyjną w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie świadomości podatkowej. Dzięki wsparciu ze środków UE Konfederacja Lewiatan uzyskał zasoby niezbędne dla prowadzenia projektu (więcej o programie Swiadomy Podatnik w głównej części serwisu www). Program został zakończony w 2013 r.