Aktualności 2014

 • Przewodniczący Rady Podatkowej Członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

  poniedziałek, 24 listopada 2014

  W dniu 21 listopada 2014 r. Minister Finansów Mateusz Szczurek wręczył powołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa - list Konfederacji Lewiatan do premier Kopacz

  piątek, 24 października 2014

  Z zadowoleniem i nadzieją przyjęliśmy wiadomość, że problem obowiązującego w Polsce prawa podatkowego, jako bariery dla wzrostu przedsiębiorczości dostrzegła również Pani Premier i zobowiązała właściwych ministrów do niezwłocznego przedstawienia założeń nowego prawa gospodarczego oraz nowej ordynacji podatkowej. Projekty te mają uwzględniać oczekiwania przedsiębiorców oraz służyć rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki. Niestety...

  czytaj więcej
 • List do Ministra Finansów ws. niekonstytucyjności klauzuli obejścia prawa

  piątek, 17 października 2014

  W dniu 26 września 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 września 2014 r. W odniesieniu do poprzednich wersji z dnia 9 lipca 2014 r. oraz z dnia 5 września 2014 r. w zasadzie nie dokonano istotnych zmian w zakresie projektowanych przepisów dotyczących wprowadzania do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

  czytaj więcej
 • Zbyt krótkie vacatio legis przepisów nakładających obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej

  piątek, 17 października 2014

  Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan apeluje do senatorów o wydłużenie do końca 2015 roku vacatio legis dla nowych przepisów, które wprowadzą dla określonych podmiotów obowiązek składania deklaracji podatkowych wyłączenie
  w wersji elektronicznej.

  czytaj więcej
 • Zmiany w ordynacji podatkowej niekorzystne dla przedsiębiorców

  piątek, 8 sierpnia 2014

  Wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa, wygaszanie interpretacji indywidualnych poprzez interpretację ogólną, poszerzenie uprawnień Ministra Finansów i niebezpieczeństwo „korygowania" niekorzystnych dla fiskusa orzeczeń sądu w sprawach indywidualnych - to główne zastrzeżenia Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan do projektu zmiany ustawy o ordynacji podatkowej.

  czytaj więcej
 • Rozprawa przed NSA ws. odmowy udostępnienia informacji publicznej (I OSK 2577/13)

  środa, 30 lipca 2014

  Wszczynanie postępowań karnych skarbowych przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego to powszechna praktyka polegająca na ich instrumentalnym wykorzystaniu w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Większość spraw jest później zawieszana lub umarzana. NSA rozpozna jutro sprawę dotyczącą udostępnienia informacji na temat skali tego zjawiska.

  czytaj więcej
1 2 3 ... 3 następna