Aktualności 2011

 • Centrum Interwencyjne Rady Podatkowej PKPP Lewiatan

  czwartek, 22 grudnia 2011
  Centrum Interwencyjne Rady Podatkowej PKPP Lewiatan pomoże mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. czytaj więcej
 • Papierowe faktury nadal dominują

  wtorek, 25 października 2011
  45 proc. Polaków używających Internetu deklaruje, że chętnie korzystałoby z elektronicznych form dostarczania rachunków za telefon czy kablówkę. Nadal jednak 89 proc. faktur przychodzi do odbiorców indywidualnych w formie papierowej - wynika z raportu „F-inbox.pl" przygotowanego przez firmę badawczą Ipsos i agencję Think Kong. Partnerem badania była PKPP Lewiatan. czytaj więcej
 • Rada Podatkowa Lewiatana chce pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w całej Polsce

  poniedziałek, 24 października 2011
  Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudności w rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych. 73% wskazuje, jako podstawową barierę rozwoju firmy, nieprzejrzysty i niejednoznaczny system podatkowy, szczególnie w odniesieniu do podatków pośrednich Jednocześnie najwięcej firm (blisko 53%) wskazuje doradztwo podatkowe, jako usługę, która w największym stopniu byłaby przydatna w firmie. W odpowiedzi na to Lewiatan realizuje projekt Świadomy Podatnik, który ma pomóc sektorowi MŚP. czytaj więcej
 • Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niejasnych przepisów podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników

  środa, 14 września 2011

  13 września 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące podatku od nieruchomości i uznał, że art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiany w taki sposób, że nie odnosi się do podziemnych wyrobisk górniczych oraz może odnosić się do obiektów i urządzeń zlokalizowanych w tych wyrobiskach, jest zgodny z zasadą ustawowej określoności regulacji podatkowych i zasadą poprawnej legislacji wywodzonymi z art. 217 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji.

  czytaj więcej
 • Opinia PKPP Lewiatan w sprawie nieprecyzyjnego opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości przekazana Trybunałowi Konstytucyjnemu

  wtorek, 30 sierpnia 2011

  W dniu 13 września 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z art.217 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji RP (sygn. P 33/09). 

  PKPP Lewiatan przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu swoje stanowisko w zakresie objętym sprawą, ponieważ przedstawione Trybunałowi  zagadnienie jest kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w szeregu branż polskiego przemysłu.

  czytaj więcej
 • List otwarty do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowych zasad rozliczania VAT od usług szkoleniowych

  środa, 27 lipca 2011

  Wejście w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług spowodowały rewolucję w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sektora edukacji w Polsce.
   

  czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 ... 6 następna