Projekty 2015

 • Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - konsultacje

  poniedziałek, 12 października 2015

  Konsultujemy projekt dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - główne założenia projektu" wraz z załącznikiem nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka".

  czytaj więcej
 • Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania

  czwartek, 1 października 2015
  Data sporządzenia: czwartek, 1 października 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 24 września 2015 r. ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE  z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. U. UE L 359  z 16.12.2014 str. 1).

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie określenia proporcji przy odliczeniu VAT

  wtorek, 29 września 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 29 września 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 23 września 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia ws. właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

  poniedziałek, 21 września 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 21 września 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów,

  1. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo oraz
  2. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.
  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzenia w sprawie terminu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności wykonywanych przez komorników sądowych

  wtorek, 25 sierpnia 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 lipca 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów fakultatywnego upoważnienia zawartego w art. 19a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.
   

  czytaj więcej
 • Poselska propozycja nowej kwoty wolnej od podatku

  czwartek, 23 lipca 2015
  Data sporządzenia: czwartek, 23 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica przedłożył w Sejmie projekt ustawy zwalniającej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów, które zdaniem autorów są szacowanymi minimalnymi kosztami utrzymania.

  czytaj więcej