Konsultacje Projektów

 • Wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej

  Data sporządzenia: piątek, 5 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-08-11
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie prosimy zgłaszać wątpliwości dotyczące trudności związanych z przygotowaniem się do rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej. czytaj więcej
 • Program naprawy systemu podatkowego FOR

  Data sporządzenia: wtorek, 2 sierpnia 2016
  Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
  Zakres: System podatkowy
  Status: Brak
  Termin konsultacji: 2016-08-20
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: riniewski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy dokument przygotowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju dotyczący naprawy systemu podatkowego. 

   

  Dokument zawiera rekomendacje zmian w polskim systemie podatkowym, który w ocenie ekspertów i przedsiębiorców jest nieczytelny, nielogiczny, niesprawiedliwy, demotywuje do pracy i uczciwego płacenia podatków, podatny na urzędniczą arbitralność i na działania przestępców.

  czytaj więcej
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców - konsultacje

  Data sporządzenia: piątek, 8 lipca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-07-21
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr UD91 w Wykazie RM), zawierający propozycje zmian o charakterze deregulacyjnym, m. in. w zakresie prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - założenia ustawy

  Data sporządzenia: środa, 29 czerwca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Termin konsultacji: 2016-07-15
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zdaniem resortu skala potencjalnych problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy uzasadnia podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, które ułatwiałyby w takiej sytuacji kontynuację działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  czytaj więcej
 • Krajowa Administracja Skarbowa

  Data sporządzenia: czwartek, 2 czerwca 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-06-07
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma administracji zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. czytaj więcej
 • Nowa wersja podatku od sprzedaży detalicznej

  Data sporządzenia: poniedziałek, 30 maja 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-06-03
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowy projekt istotnie różni się od wcześniej prezentowanych, przewiduje m. in. kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie, progresywną skalę podatkową, brak łącznego opodatkowania franczyzobiorców oraz brak opodatkowania handlu internetowego.

  czytaj więcej