Konsultacje Projektów

 • Ustawa o przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

  Data sporządzenia: poniedziałek, 20 marca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2017-03-26
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

   

   

  czytaj więcej
 • Przesłuchanie kontrolowanego na odległość - rozporządzenie

  Data sporządzenia: wtorek, 14 lutego 2017
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2017-02-16
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie utrwalenia obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno - skarbowej.

   

  czytaj więcej
 • Wyższe limity jednorazowej amortyzacji

  Data sporządzenia: wtorek, 24 stycznia 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Prace rządowe
  Termin konsultacji: 2017-01-31
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt z dnia 3 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu „celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych.”

  czytaj więcej
 • Deklaracje VAT na 2017 r.

  Data sporządzenia: środa, 14 grudnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-12-14
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerster Rozwoju i Finansów przekazał do konsultacji społecznych projekty rozporzadzeń:

  1)      w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług;

  2)      w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług;

  3)      w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;

  4)      w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie VAT ws. zwolnień

  Data sporządzenia: poniedziałek, 5 grudnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-12-08
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Minister Rozwoju i Finanów przedstawił projekt z dnia 24 listopada 2016 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia ws. uproszczonego sprawozdania w CIT/PIT - ceny transferowe

  Data sporządzenia: poniedziałek, 21 listopada 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-11-30
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finsnsów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w podatku dochodowego od osób fizycznych.

  czytaj więcej