Konsultacje Projektów

 • Wzór pełnomocnictwa ogólnego i sposób jego zgłaszania

  Data sporządzenia: wtorek, 19 kwietnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-04-22
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego oraz w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych.

  czytaj więcej
 • Nowe propozycje wsparcia innowacyjności

  Data sporządzenia: środa, 9 marca 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT, Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-03-22
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjności. Projekt opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  czytaj więcej
 • CIT Nowelizacja 2016 - Stawka 15 %, Opodatkowanie Aportów i Inne Zmiany

  Data sporządzenia: poniedziałek, 29 lutego 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-03-17
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: riniewski@konfederacjalewiatan.pl

   

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza kilka fundamentalnych zmian w konstrukcji obydwu podatków. Najbardziej głośną i reklamowaną zmianą jest obniżenie stawki podatku CIT dla małych i rozpoczynających działalność podatników do 15 %. Inne zmiany dotyczą m.in.:

  1) modyfikacji opodatkowania objęcia udziałów/akcji w zamian za aport,

  2) zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łączenia, podziału oraz wymiany udziałów,

  3) uzupełnienie/wprowadzenie katalogu dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  czytaj więcej
 • Dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania

  Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne, System podatkowy
  Status: Rada UE
  Termin konsultacji: 2016-02-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Projekt dyrektywy Rady UE ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

  czytaj więcej
 • Nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-02-26
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja CIT/PIT/SDG

  Data sporządzenia: środa, 27 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-02-03
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Projekt zakłada obniżenie do 15 tyś. zł (z obecnych 15 tyś. euro) limitu określonego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, po przekroczeniu którego, transakcje pomiędzy przedsiębiorcami winny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

  czytaj więcej